NUKUMANA

Název psychologického poradenství a terapie NUKUMANA je symbolickým vyjádřením hodnot, kterým v terapii věřím. Spojuje slova „NUKU“, což může znamenat bezpečné místo nebo klid, ale pohyb či změnu, s „MANA“, což symbolizuje energii a potenciál v každém z nás.

NUKUMANA  si vykládám jako terapeutický proces pohybu směrem k sobě, k objevování vlastní síly a spojení s esencí, která v nás existuje.

NUKUMANA je taktéž terapeutické místo, kde můžete najít klid, objevit vlastní rytmus, napojit se na svou vlastní energii a získat podporu na cestě k sebeobjevování a seberealizaci.

O mně

Jsem Gabriela, psycholožka v psychoterapeutickém výcviku integrativní gestalt psychoterapii (INSTEP) a krizová interventka. Odborné znalosti jsem si rozšiřovala rovněž na studentské stáží v nizozemském Groningenu, kde jsem se věnovala zejména KBT přístupu u poruch nálady, úzkostí a poruch příjmu potravy. Dozajista mě ovlivnilo rovněž studium sociologie a sociální antropologie, kde jsem se zaměřovala na antropologii tělesnosti v tradičních kulturách i v euroamerické společnosti. 

Pracovní zkušenosti jsem čerpala ve zdravotnictví, školství i sociální sféře. Působila jsem na dětské psychiatrii a v denním stacionáři. Na Lince bezpečí jsem pracovala jako krizový intervent v nonstop službě na telefonu. Ve školství se pohybovala na různých pozicích – jako lektorka preventivních programů pro třídy, dále poskytovala intervenční služby kolektivům se vztahovými problémy a šikanou, a následně školila pedagogy v těchto tématech, i v tématech duševního zdraví, emoční inteligence a well-beingu. Působila jsem jako školní psycholožka na gymnáziu. Vedla jsem desítky kurzů a workshopů pro pedagogy, zdravotnické pracovníky i v komerční sféře. Aktuálně působím v terapeutickém centru, v psychologické poradně Centra Carolina na UK a v soukromé praxi. Pracuji pod pravidelnou supervizí. 

Gábi z profilu

Můj přístup

V našich sezeních se odvážíme objevovat skrytou sílu a vitalitu, které v každém z nás dřímají. Hledáme, co je potřeba změnit, pustit nebo podpořit k tomu, aby mohly právě ony být tím užitečným životním kompasem a zdrojem.  Vytváříme prostor, kde je možné cítit se živě a opravdově, jako by každé sezení bylo ponorem do sebe, kde je vše možné a vítané. Podpořím Vás na cestě Vaší vnitřní krajinou, poznáním sebe sama bez masek tak, abyste mohli udělat opravdovou změnu. Otevíráme cesty k sebepřijetí a k naplněnému životu. 

Při sezení se můžete setkat s principy Gestalt terapie, a somatické práce s nervovým systémem. Gestalt terapie pracuje se stavem tady a teď, který může ukazovat i vzorce a nedořešené emoce, které si stále neseme a životem a které mohou naši cestu značně znesnadňovat. Učíme se pak si těchto vzorců a emocí všímat a hledáme a vytváříme nové, zdravější a funkčnější. Součastí mohou být i experimenty, která nám umožňují zaujmout nové perspektivy a otevírají dveře k hlubšímu porozumění sebe sama a světa kolem nás. Somatické techniky a pochopení nervového systému vnímám jako klíčové dovednosti zvládání stresu v každodenním životě, stejně jako praxi mindfulness a soucitu se sebou. Společně hledáme takové způsoby práce s sebou, které podpoří Vaši emoční odolnost a o které se budete moci opřít v náročných situacích. Míříme směrem, aby se z emoce, tělo i mysl mohli být Vašimi přáteli a rádci, se kterými budete žít v souladu a budete moci vědomě naslouchat signálům, které Vám dávají. 

Konkrétní způsob práce však stojí vždy na naší individuální domluvě, tématu a cílech pro naše setkávání. 

 

Vzdělání

2022

MGR.  FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVY V PRAZE

Magisterský diplom v oboru psychologie

2019

FACULTY OF BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES, UNIVERSITY OF GRONINGEN

Stáž v rámci projektu Eramus+

2018

BC. FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Bakalářský diplom v oboru sociologie a sociální  antropologie

Odborné výcviky a kurzy:

Od 2022: Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii v Gestalt modalitě, INSTEP

2024: Sandtray: Úvod do metody (8h)

2023: Úvod do Somatic experiencing (20h)

2023: Rodinná gestalt terapie, Jan Knop, INSTEP AKADEMIE, (8h)

2023: Sny naživo, Martin Jára, INSTEP AKADEMIE, (8h)

2023: Terapeutická práce s Ayahuascovou zkušeností, Veronika Kavenská (8h)

2022: Trauma a jeho následky – terapeutický přístup založený na somatickém a symbolickém fokusování pod vedením PhDr. Leony Jochmannové, PhD. INSTEP AKADEMIE, (8h)

2021: Kurz Kontraktování se sebevražednými a sebepoškozujícími se klienty, Linka bezpečí, z.ú. (8h) 

2021: Výcvik v chatové krizové intervenci, Linka bezpečí z.s. (16h)

2021: RelEASE: 10ti denní mezinárodní trénink pro pracovníky s mládeží zaměřený na práci s tělem a vztah k tělu

2019-2020: Kurz kompletní krizové intervence, Déčko, z.s. (150h)

2019: Intervence v rámci selektivní prevence, Jules a Jim, z.ú. (16h)

2019: Identifikace šikany ve školní třídě, Jules a Jim, z.ú. (10h)

2016-2017: Fenomén šikany ve školním prostředí, Možnosti využívání interaktivních technik zaměřených na posilování sounáležitosti se skupinou, Semiramis, z.ú. 

2016: Kurz pro lektory Programů dlouhodobé primární prevence Centra primární prevence Semiramis z.ú

 

Vzdělání, kurzy a výcviky

Organizace, se kterými aktuálně spolupracuji