Individuální konzultace

Poradenství a terapie

V rámci individuálních sezení nabízím psychologické poradenství inspirované gestalt terapií, ideální pro ty, kteří čelí výzvám ve svém osobním životě, cítí se ztraceni nebo se potýkají s náročnými emocemi. V průběhu těchto sezení společně prozkoumáme Vaše aktuální témata s důrazem na současnou situaci. Budeme pracovat tady a teď, objevovat Vaše emoce a automatická přesvědčení se záměrem uchopit to, co potřebujete změnit, přijmout nebo pustit. Můžeme společně pracovat formou dialogu a spolubytí nebo i využívat techniky sebereflexe, relaxace, meditace a hry s důrazem na to, co sedí právě Vám. 

Oblasti,  se kterými se na mě klienti často obrací: 

  • náročné emoce, emoční autoregulace
  • úzkost, práce s akutním stresem 
  • sebepojetí a sebehodnota, vztah k sobě, hledání sama sebe
  • motivace, smysl v životě
  • nespokojenost ve vztazích
  • změny v životě, adaptace v nových životních etapách

1000 kč/ 50 min

Poradenství a terapie pro dospívající

V poradenství pracuji s dospívajícími od 15ti let, kteří sami cítí, že chtějí ve svém životě něco změnit nebo sami neví, kam dál. Společně se věnujeme tématům, se kterými dospívající přichází, s respektem k tomuto vývojovému období, kdy se utváří identita a vztah k sobě samému. S dospívajícími pracuji individuálně, se souhlasem zákonných zástupců.

1000 kč/ 50 min

Krizová intervence

Když život přinese náročné okamžiky a zdá se, že člověk ztrácí pevnou půdu pod nohama. Krizová intervence může poskytnout potřebnou podporu, uzemnění a orientaci. V jednom až třech nárazových sezeních se budeme zaměřovat na stabilizaci a objevování Vašich vnitřních zdrojů. Základem je emoční podpora a prostor po Vás – pro to, co potřebujete právě teď. Společně dáme prostor Vašim emocím a potřebám a zaměříme se na  strategie, které vás posílí v těchto náročných chvílích. Získáte nástroje a doporučení, které Vám pomohou akutní situace lépe zvládnout. 

1300 kč/ 75 min