Kurzy pro firmy

WELL-BEING ...aneb do pohody

 • zhodnotíte svůj osobní i profesní well-being, tak i well-being vaší instituce
 • zorientujete se v neurobiologii stresu a úzkosti a získáte efektivní nástroje, jak je zvládat
 • zmapujete si stresory, které Vy osobně v práci prožíváte nejpalčivěji a pojmenujete kroky k jejich zmírnění 
 • zvědomíte si a vytvoříte si zdroje, které Vám budou oporou v pracovním  prostředí
 • osvojíte si rozličné relaxační techniky ke zvládání stresu 
 • neformálně se propojíte s kolegy 
 • získáte inspiraci pro budování well-beingu při Vaší práci 
slunce nebo měsíc

Emoční inteligence - na vlnách emocí

 • detailně prozumíte neurobiologii emocí a jejich funkci v psychice člověka 
 • seznámíte se s dynamikou emocí a potřeb a získáte tipy, jak s nimi (ne)pracovat 
 • osvojíte si způsoby, jak si emocí všímat a jak s nimi vědomě pracovat
 • zvědomíte si, jaké techniky a strategie u jednotlivých emocí používáte a jak jsou efektivní 
 • naučíte se nové způsoby zvládání náročných emocí
 • zjistíte, jak energii emocí využít ve Váš prospěch 

Krizová pomoc a stress-management

 • porozumíte specifikům krize a krizových situacích 
 • zorientujete se v neurobiologii akutní stresové reakce a silných emocích 
 • seznámíte se s principy první psychické pomoci 
 • vyzkoušíte si uzemňovací a zklidňovací techniky 
 • naučíte se základy pomáhajícího rozhovoru 
 • rozvinete své komunikační dovednosti 
 • získáte síť sociální podpory
 • osvojíte si techniky sebepéče 
krizová pomoc

Conflict management

 • nahlédnete nejčastější příčiny konfliktních situací a agresivního chování ve Vaší profesi
 • porozumíte dynamice konfliktu
 • naučíte se strategie vhodné pro daný typ konfliktu 
 • osvojíte si nastavování hranic jak na verbální, tak fyzické rovině
 • osvojíte si verbální deeskalační techniky 
 • odhalíte slepá místa, která Vám brání v efektivním nastavováním hranic a sebeobraně 
 • získáte způsoby, jak zvládat zvládat akutní stres a velké emoce 
 • podpoříte svou emoční odolnost